Margusz

Minden ember annyit ér, amennyit tud.

Az asszony olyan, mint a monokli: elegáns viselet, de nélküle jobban lát az ember.
Molnár Ferenc
A nő a férfi számára minden, mert a végességet ajándékozza neki.
Kierkegaard
Az egész nő olyan, mint mikor lágy szellő fujdogál az enyvgyár felől. A legelviselhetetlenebb gyöngédség.
Esterházy Péter: Egy nő
Melyik ér többet: a nő, vagy a férfi? Mindegy. Bármelyik elérheti a legvégsőt: a teljességet. De mindegyik más módon: a férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá, teljesebbé: a nő, mint egy puha melegség száll a végső puha, meleg fészekbe.
Weöres Sándor : Nő és férfi
A nő: tetőtől talpig élet. A férfi: nagyképű kísértet.
Weöres Sándor : A nő
Mindig a nők rontják el a férfiakat.
Schöpflin Aladár: Mossóczy Pál szép nyara
A férfi jutalma a nő; a nő jutalma az a tudat, hogy ő a jutalom.
(Talmud)

 

A nőknek semmi érzékük a szépség iránt. Legalábbis az erényes nőknek.
Oscar Wilde
A férfi azért nősül, mert fáradt, a nő azért megy férjhez, mert kíváncsi: így mind a ketten rosszul járnak.
Oscar Wilde
A nők az anyag diadalát jelentik az észen, aminthogy a férfiak az ész diadalát az erkölcsön.
Oscar Wilde

Igazság
A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

Dionüszosszal szólva, az igazságról: az igazság megtagadása egyenlő a megsemmisüléssel, mert az igazság létező valóság. Ha pedig az igazság valóság, akkor az igazság elutasítása nem más, mint a valóság tagadása. A létező valóságból pedig nem maradhat ki az isten, mert ami nem létezik, az nincsen

 Idézetek igazságról, hazugságról
Mi a hazugság végre is? Igazság, mely álarcot hord. - Lord Gordon Byron
Az igazság szeretete a legtöbb emberben nem egyéb, mint félelem az igazságtalanság elszenvedésétől. - Rochefoucauld
Semmi sem sebez jobban az igazságnál. - Metternich
Nekem nincs szükségem kegyre: én csak igazságot kívánok! - Lessing
Az igazság az, amit az idő egy adott pillanatában annak hiszünk. - Luigi Pirandello
A legkegyetlenebb hazugságot sokszor a hallgatás fejezi ki. - Stevenson
Az igazság olyan, mint egy fényes csillár: a szobában lévők számára látható, de mindegyikük más szemszögből látja. - Sir Peter Ustinov
Az igazság létezik. Csak a hazugságot találják ki. - George Braque
Higgy azoknak akik keresik az igazságot. Kételjed azokat akik megtalálták. – Andre Gide
Az új tudományos igazság nem a kételkedők meggyőzésével és a világosság megláttatásával győzedelmeskedik, hanem azzal, hogy az kételkedők idővel kihalnak és az új nemzedék annak ismeretében nő fel. – Max Planck
Minden nagy igazság istenkáromlásként kezdődik. - George Bernard Shaw
Minden igazság három fokozaton megy keresztül. Először kicsúfolják. Másodszor haragosan ellenzik. Harmadszorra magától értetődöttként elfogadják. - Schopenhauer
Az igazság egy nagy mélységben talált ékkő, míg e világ felszínén mindenek a szokások hamis mérlegén méretnek. - Lord Gordon Byron
A nyitottszellemű látja az igazságok a kölönböző dolgokban, a zártszellemű csak a különbségeket észleli. - Anon
Az igazság olyan mint az arany, nem termelhető, csupán a nem-arany elmosásával található. - Lev Tolsztoj
Ha valaki magát az Igazság és Tudás bírájává emeli, az Isten nevetése sülyeszti le azt. - Albert Einstein
Éld az igazságot ahelyett hogy megvallanád. - Elbert Hubbard
Freud szerint a nagy igazság az aminek az ellenkezője is nagy igazság. - Thomas Mann
Az ellentétek nem ellentmondások, hanem kiegészítések. - Niels Bohr
A szélsőségek hibák. A hibák megfordítása nem igazság, hanem csak egy másik hiba. Az igazság a szélsőségek között fekszik. - Cecil
Az igazságnak nincs külön saját ideje. Az órája most van – mindig. - Albert Schweitzer
Az igazság legnagyobb tisztelete annak használatában van. - Ralph Waldo Emerson
Az önmagunkhoz való őszinteség egy jó gyakorlat. - Sigmund Freud
Az igazság a jellemben van. Krisztus nem egyszerűen csak az igazságot mondta, Ő volt az igazság maga, a maga teljességében, mert az igazság nem a szavaké, hanem az életé és a lété. - Robertson
Kedvelem az igazságot, de egyáltalán nem a mártíromságot. - Voltaire
Halálos igaznak lenni egy hamis világban. – Theodor barát
Mindenkivel elhitethető egy hazugság, ha hinni akar. - Italo Bombolini
A legveszélyesebb hamisság a kissé torzított igazság. - G. C. Lichtenberg (1742-1799)
Az ügyvéd igazsága nem Igazság, hanem állandóság és kitartó hasznosság. - Henry David Thoreau
Ha megtartjátok az igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. – János 8:31-32
A régi időkben nem voltak statisztikák, így az embereknek be kellett érniük a hazugságokkal. – Stephen Leacock

[szerkesztés] Ismeretlen szerzőktől
Mikor felhagysz a megértésért való küzdelmeddel, akkor jutsz el az ismeretre. – Kínai mondás
Az igazság nemlétező fogalom. Mert ugye „nem létezik”, hogy másnak legyen igaza.
Az igazság nem tűr meg semmi álnokságot, nyíltan szól az emberekhez, éppen ezért népszerűtlen.
Attól még senkinek nem lett igaza, hogy azt mondták neki, hogy igaza van.
Az igazmondás nagy előnye, hogy nem kell emlékeznem arra, hogy mit hazudtam.
Az igazsághiány ellenére a kínálat mindig meghaladja a keresletet.
Az igazság mindig objektív, akkor is, ha nem ismerjük.
Az igazság csak azt védi meg, aki eléggé erős, hogy megvédje az igazságot
Erotika
A Wikidézetből, a szabad idézetgyűjteményből.

 

Az erotika nemcsak testi vágy, hanem éppolyan mértékben becsvágy is. A partner, akit meghódítottunk, akinek fontosak vagyunk, aki szeret bennünket, az nem más, mint tükör, vagyis mércéje annak, hogy kik és mik vagyunk, mennyit érünk. Az erotikában saját jelentőségünk és súlyunk képét keressük.
Részlet Milan Kundera Nevetséges szerelmek c. elbeszélés-gyűjteményéből, a Szimpozium c. elbeszéléséből.
Szeretem a szlovák nőket, és több okból előnyben részesítem őket a cseh nőkkel szemben: elsősorban, mert elegánsabbak, másodsorban, mert kevésbé emancipáltak és harmadszor, mert az eksztázis pillanataiban azt mondják: joj. (Milan Kundera: A hírnök)
A szüzesség pártjára kelni annyi, mint megvádolni az anyádat. - William Shakespeare

Nem a szexuális kielégülésből fakad a szerelem, hanem a szerelem teszi lehetővé az igazi szexuális kielégülést.

 

 

Barátság
A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie. - Len Wein
A barát az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret. - Elbert Hubbert
A barát ismeri a szívemben lévő dalt, és eldúdolja nekem, amikor kezdem felejteni. - Donna Roberts
Nem pusztítom el az ellenségeimet, amikor barátaimmá teszem őket? - Abraham Lincoln
Az igazi barát a legnagyobb kincs - és minden kincs közül ennek megszerzésére gondolunk legkevesebbet. - Rochefoucauld
Van-e még barátság a világon? Fiatal emberek azt hiszik, van; de aztán megtudják, hogy amit barátságnak hittek, csak pajtásság volt. A barátság sokkal bonyolultabb, fájdalmasabb és erőszakosabb kapcsolat, mint a szerelem. A szerelem adni és kapni akar. A barát csak adhat. Barátság, abban az értelemben, szűkszavúan, ahogy két ember, kézfogás és ígéret nélkül, egy életre jótáll a másikért. - Márai Sándor
A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat. - Seneca
Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet. - Dave Tyson Gentry
Az igazi barát az, aki akkor jön, amikor mindenki más megy. - Walter Winchele
Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul. - Alban Goodier
A szerelem és a barátság kizárja egymást. - La Bruyére
...nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot. - Kölcsey
Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó. - Robert Brault
Csak a barát vonzalma önzetlen, nincs benne érdek, sem az érzékek játéka. A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat, a legnagyobb emberi próba és szerep.- Márai Sándor
Ha felebarátod bajba jutott, tétovázás nélkül oda kell sietned, te légy az első aki megjelenik a helyszínen és az utolsó aki elhagyja." (Zwingli Ulrich)
Mindenki barátja nem barátom nekem. (Moliére)


A mi barátságunk legyen az álom egy felébresztett perce, mely végigkíséri hosszú álmunk, s melynek élet a neve.
A barátság nem nagy dolog, hanem milliónyi apróság.
A barátok azok, akik megkérdezik, hogy vagy, és várnak a válaszra.
Lényed által. Nemcsak azért szeretlek, ami vagy, hanem amivé válok, amikor velem vagy. Nemcsak azért szeretlek, amivé magad tetted, de azért is, amivé engem teszel. Szeretlek, mert minden hitnél többet tettél velem azért, hogy jó legyek, és jobban bármily végzetnél tetted, hogy boldog is legyek. Egyetlen érintés nélkül tetted ezt, szavak nélkül, jelek nélkül. Puszta lényed által művelted ezt. S talán épp ez a barátság lényege.
... csak a régi barátok tudnak összeveszni, majd kibékülni, mivel barátságuk kiállta az idő próbáját.
Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet.
Barát az, akit felhívhatsz az éjszaka kellős közepén azzal, hogy megöltél valakit, és ő csak annyit kérdez: hova vigyem a hullát?


Azt tettem-e, amit kellett? De lehetett-e tenni azt, amit kellett? És mi az, ami kell?
Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Nehéz terepen: ne állj meg, folytasd az utat; bekerített terepen: dolgozz ki stratégiát; halálos terepen: harcolj!
Sun Tzu
Tisztaság, rend, tevékenység, érdeklődés, jóakarat, nem-ragaszkodás (például pályám átkához, a becsvágyhoz), derű.
Németh László hét regulája
Az élet értelmét nem keresni kell, hanem nekem kell értelmet adni az életnek.
Palotai Erzsi
Tudnunk kell, hogy tulajdonképpen az életvitel a fontos, a produktum ehhez kapcsolódik.
Joseph Breuys
A csónakot, melyben az ember sodródik kiismerhetetlen vizeken, talán leghelyesebb minél kevésbé kormányozni. A kormányzás helyes irányát ugyanis bizonytalan homály és köd fedi.
Magyar Imre
Nem verhet le minket a fölismerés, hogy a nagyság mulandó, ellenkezőleg! Ha látjuk, milyen nagy volt, ami elmúlt, arra buzdíthat, hogy magunk is teremtsünk valami jelentőset, s ez aztán, ha rommá válik is, utódainkat nemes tevékenységre sarkallja, amiben elődeink sem lankadtak soha.
Johann Wolfgang Goethe
Ha azt a pályát választottuk, amelyben a leginkább munkálkodhatunk az emberiségért, a terhek nem törhetnek meg bennünket.
Karl Marx
Céltalan élet nem lehet tiszta.
Anton Pavlovi[szerkesztés] Idézetek a boldogságról
A boldogság emléke már nem boldogság, de a fájdalom emléke még fájdalom. - Lord Gordon Byron
Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre. - Széchenyi István
Azok a dolgok, amelyekre leginkább áhitozunk, nem történnek meg, vagy ha megtörténnek is, nem abban az időben és nem olyan körülmények között amikor szertelen örömet okoznának. - La Bruyére
Ki bánatot sosem ismert: boldogságot meg sem ért. - Rusztaveli
A boldogság könnyelmű fruska, nem időz sokat egy helyen, hajad szemedből elsimítja, megcsókol, s tűnik hirtelen. - Heinrich Heine
A boldogság nem könnyű dolog. Önmagunkban meglelni nagyon nehéz, másokban meglelni lehetetlen. - Chamfort
A boldogság vagy boldogtalanság egy sereg olyan dologtól függ, amely nem látszik, amelyről nem beszélünk, s amelyet nem is lehet elmondani.- Chamfort
Nem boldog, aki nem akar boldog lenni. - Joubert
...ha boldogságunk van, mindenünk van; ha pedig nincs, mindent elkövetünk, hogy megszerezzük. - Epikurosz
...lehetetlen boldognak lenni, ha nem akarjuk; akarni kell tehát a boldogságot és megteremteni. - Alain
Nagyon kevés kell ahhoz, hogy boldoggá tegyenek minket, de ahhoz, hogy azok is maradjunk, több kell,mint amennyi a mennyben és a földön csak megtalálható. - Joseph Heller
Attól, hogy még orvos vagy,
Beteg is lehetsz. Attól még, hogy bíró vagy, Bűnös is lehetsz. Attól még, hogy ember vagy, Boldog is lehetsz! - Fodor Ákos

Nem teheted boldoggá az embereket a te metódusod szerint, hagynod kell őket boldoggá, vagy boldogtalanokká lenni a maguk módján. - Marcus Aurelius
A természet folyvást gondoskodik az emberi boldogság legfőbb eszközeiről. Figyeld meg, mint nő a gabona, mint fakad a bimbó; haladj ziháló tüdővel az eke mögött; olvass, gondolkodj, szeress, mert ezek a dolgok, amik az embert boldoggá teszik. - Puskin
Boldogságunk kilenc tizede az egészségen alapszik. - Arthur Schopenhauer
A boldogság, kedveseim, a magunkfelejtő szeretettől hajtott, egy nyelvet beszélő és egy nyelvet valló közösségért végzett sikeres munka öröme. - Mezei Mária
cs Csehov


A becsület ma már nem divat, de még mindig népszerű.

A harag rossz tanácsadó!

A könyvek néma mesterek.

Nem beszélnek, mégis tanítanak.
A szerelem vak.

A szükség a legnagyobb tanítómester.

Kényszerhelyzetek néha bámulatosan egyszerű megoldásokat váltanak ki belőlünk.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.

A lehetőségeidhez mérten alakítsd vágyaidat.
Adj a tótnak szállást, kiver a házadból.

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.

Előbb-utóbb, de inkább előbb kiderül az igazság.
Ajándék lónak ne nézd a fogát!

Az ajándékot ne bíráld, hogy mennyire értékes.
Eredete: A lóvásáron a ló foga alapján lehet megtudni, hogy mennyi idős, akármit is mond az eladója
Aki hibátlan lovat keres, járhat gyalog.

Semmi sem tökéletes a világon, sokszor lejjebb kell adni a mércét.
Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

A gonosz szándékú, másoknak ártani akaró ember sokszor magának árt a legtöbbet.
Tréfás, elferdített változata: Aki másnak Verne Gyula, maga bele potty.
Az eredeti változat eredetéről: nem teljesen biztosan ebben az értelemben, de a Bibliában szerepel a következő mondat: Aki vermet ás, beleesik (Prédikátor, 10.5).
ÉRTELEM-BÖLCSESSÉG

1. A bölcsesség a legjobb útiköltség.

2. A szerelem a bölcset is vakká teszi.

3. Ahány fej, annyi gondolat.

4. Az ész hordoz mindent.

5. Bölcsre halgass.

6. Első boldogság a jó ész.

7. Ész a legjobb tőke.

8. Érettebb elme később hisz.

9. Ésszel indulj, okkal járj.

10. Ésszel, kézzel sokra mész.

11. Keveset, de okosat.

12. Többet ésszel, mint erővel.

13. Többször győz az okos, mint a bátor.

14. Ki-ki okosabb más dolgában, mint a magáéban.

15. Ki mást becsül, magát becsüli.

16. Kicsiből is sokat ért az okos.

17. Más kárán tanul az okos
TANULÁS-TUDÁS-TUDATLANSÁG

1. A könyvek néma mesterek.

2. A tudomány kincs, melynek párja nincs.

3. Aki nem tanul, nem halad.

4. Aki tanít, tanul.

5. Amint öntik a haragont, úgy szól.

6. Holtig tanul az ember.

7. Kicsi lángnak nem nagy a világa.

8. Legjobb iskola a tapasztalás.

9. Nagy gyalázat embernek a tudatlanság.

10. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is.

11. Okosabb enged, szamár szenved.

12. Tudom amit tudok.

13. Tudomány szegénynek is palotát rak.

 

 

 
.

Apád nem volt üveges.

Az orvosokból lesz a legrosszabb beteg.


Á
Ágyúval lő verébre.

Átesett a ló tulsó oldalára. (szólás)

Egy bizonyos viselkedés túlzott megváltoztatása, amely eredményeképpen valaki az eredeti viselkedést fordított előjellel folytatja. Pl. a folyton takarékoskodó ember elkezd meggondolatlanul költekezni.

B
Bolond likból bolond szél fúj.

Boszorkányok pedig nincsenek.

Eredeti forma: De strigis, quae non sunt, nulla quaestio fiat. (latin)
Pontos fordítás: A strigákról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálat ne tartassék.
Eredete: Könyves Kálmán rendelte el a boszorkányperekkel kapcsolatosan

C
Csak a fejét üsd, hogy meg ne sántuljon! (szólás)

Csalánba nem üt a mennykő.


D

E
Ebül szerzett jószág ebül vész el.

Egy fecske nem csinál nyarat.

Segítség nélkül egy ember nem tud nagy eredményeket elérni.
Egyetlen esemény még nem utal egyértelmüen egy konkrét folyamatra.
Egyik kutya, másik eb.

Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz. (szólás)


É
Éhes disznó makkal álmodik.

Él, mint hal a vízben. (szólás)

Él, mint Marci Hevesen. (szólás)

Semmi sem érdekli. Gondtalanul él.

F

G
"Gyáva, mint a nyúl"

Ez a arra jellemző, aki fél általában minden ijesztő vagy rémisztő dologtól.,

--------------------------------------------------------------------------------
Ábécé szerinti tartalomjegyzék
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Sz - T - U - Ü - V - W - X - Y - Z - Zs

 

 

H
Hazug embert, sánta kutyát, hamar utolérik.

Ismert még a következő változata is: "A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát"
Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel.

Nehéz időkben használd fel tartalékaidat
Hallgatni arany.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. (szólás)

Ha valamiben nem vagyunk biztosak, inkább fogjuk be a szánkat. Ha valaki folyton szamárságokat beszél, előbb-utóbb elveszti az emberek szemében a hitelességét.
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét.


I
Ízlések és pofonok különbözőek.

Rövid lezárása egy esztétikai vitának.

J
Járt utat a járatlanért el ne hagyj!

Jó bornak nem kell cégér.

A jó minőségű terméknek nincs szüksége reklámra.
Jó kezdet, fél siker.

Jó munkához idő kell.

A rosszhoz még több, mert ki kell javítani.
Jó pap holtig tanul.

Jó tett helyébe jót várj.

Jobb adni, mint kapni.

Jobb félni, mint megijedni.

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.

Használd az elérhető lehetőségeidet ahelyett, hogy arra számítasz, hogy holnap esetleg még jobb lesz
Jóból is megárt a sok.

Less is more. - ahogyan az angol mondja.

--------------------------------------------------------------------------------
Ábécé szerinti tartalomjegyzék
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Sz - T - U - Ü - V - W - X - Y - Z - Zs

 

 

K
Ki korán kel, aranyat lel!

Ki mint vet, úgy arat.

Kinek a pap, kinek a papné.

Kiugrasztani a nyulat a bokorból.

Kutyából nem lesz szalonna.

Kutyaharapást szőrével.

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát!


L
Láttam én már karón varjút. (szólás)

Állítólag a varjú nem száll karóra, értsd: sokat látott.
Legjobb szakács az éhség.

A lónak négy lába van, mégis megbotlik.


M
Madarat tolláról, embert barátjáról.

A környezetünk mutatja meg, hogy milyen emberek vagyunk valójában.
Más kárán tanul az okos.

Minden kezdet nehéz.

Meghaltam és vidéken (külföldön) vagyok eltemetve! (szólás)

Ne zavarj, dolgom van.
Minden jó, ha vége jó


--------------------------------------------------------------------------------
Ábécé szerinti tartalomjegyzék
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Sz - T - U - Ü - V - W - X - Y - Z - Zs

 

 


Nagyobb a füstje, mint a lángja. (szólás)

Nagy az Isten állatkertje! (szólás)

Nekem nyolc. (szólás)

Számomra nem érdekes (szleng)
Németül: Es ist mir (scheiss) Wurst. (Wurst kiejtése itt, ahogy le van írva, s-sel!)
Nem esik messze az alma a fájától.

Nem mind arany, ami fénylik!

Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

Ne ítélj, hogy ne ítéltess.

Forrás: Új testamentum
Nem, nem, soha! (szólás)

Hivatkozás az 1920-as Trianoni határok megváltoztatása miatti tiltakozásra

O
Okos enged, szamár szenved.

Olcsó húsnak híg a leve.

Ami olcsó, az általában nem is jó minőségű.

Ö
Ökör iszik magában.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba. (szólás)

Hagyjunk fel a mellébeszéléssel.
Örül, mint majom a farkának. (szólás)

Nagyon örül valaminek. (szleng)

P
Pénz beszél, kutya ugat.

 

 

R
Rázza a rongyot. (szólás)

Reszket, mint a kocsonya. (szólás)

Ritka, mint a fehér holló. (szólás)

Ronda, mint a bányaló. (szólás)

Rossz fát tesz a tűzre. (szólás)


S
Segíts magadon, (és) Isten is megsegít.

Sok lúd disznót győz!

Sokat ígér a világ, de keveset ad.

Sörre bor - mindenkor, borra sör - meggyötör.

Sötét, mint az éjszaka. (szólás)

Nagyon buta.
Sötétben minden tehén fekete.

"Sárga rigónak is fekete a füttye"


Sz
Szemet szemért, fogat fogért.

Szép felé száll a füst, de bolond aki állja.

Szükség törvényt bont.


T
Tanulj tinó, ökör lesz belőled. (szólás)

Eredete: A fiatal kasztrált szarvasmarha (=tinó) ha nem tanult bele a kocsi-/ekehúzásba, akkor hamarosan levágták, tehát nem vált belöle felnött állat, azaz ökör.
(Hol van már a) Tavalyi hó. (szólás)

Temetni tudunk. (szólás)

How to bury people - that's a thing we (hungarians) know well.
Tévedni emberi dolog.

Tiszta lappal indul. (szólás)

Több nap, mint kolbász

Oszd be jól, amid van, takarékoskodj!
Többet ésszel, mint erővel.

Türelem rózsát terem.

Tűt keres a szénakazalban. (szólás)

Reménytelen vagy óriási feladatra vállalkozik.

U
Új seprű jól seper.

 

 

Ü

V
Vaj van a fején. (szólás)

Bűnös valamiben.
Van vér a pucájában. (szólás)

Vak tyúk is talál szemet.

Találomra, véletlenszerűen, kevés tudással is el lehet érni eredményeket (de ritkábban).
Vak vezet világtalant. (szólás)

Vakok között félszemű a király.

Minden viszonyítás kérdése.
Valami szöget üt a fejébe. (szólás)

Eszébe jutott valami és nem engedi nyugodni a gondolat.
Valami van a füle mögött. (szólás)

Valamit titkol.
Van mit a tejbe aprítani. (szólás)

Nincsenek filléres gondjai.
Van sütnivalója. (szólás)

Van esze.
Eredet: régen, falun az asszonyok maguk sütötték a kenyeret, és ez nem ment (ma sem megy) az akkoriban gondos elbánást, tárolást, szaporítást igénylő élesztő ("sütnivaló") nélkül. Aki gondatlan volt és kifogyott belőle, azaz nem maradt sütnivalója, annak - mivel ez nyilvánvaló egzisztenciális rászorultságot okozott - a szomszédoktól kellett kérnie: "Mari, nem maradt sütnivalóm, légyszi adj már egy kicsit!" - A Marik pedig nyilván okkal panaszkodtak (a drága anyag feletti veszteségük miatt is) az ilyen Bözsikre, hogy már megint kifogytak a sütnivalóból: "Na, Juli, ennek a tökkelütött Bözsinek már megint kifogyott, és már megint tőlem kunyerál." Magyar Néprajzi Lexikon, google tár
Vág az esze, mint a borotva! (szólás)

Nagyon okos. (Irónikusan érthető úgy is, hogy valaki nagyon buta.)
Vén kecske is megnyalja a sót.

Veri az ördög a feleségét. (szólás)

A mennydörgésre mondják.
Vér vízzé nem válik.

Vért izzad. (szólás)

Küzd valamivel, nagy nehézségek árán csinál meg valamit.
Világos, mint a vakablak. (szólás)

Vizet hord a Dunába. (szólás)

Vizet prédikál, és bort iszik. (szólás)

Veszi a lapot. (szólás)

Megért egy rejtett üzenetet, utalást, sőt ennek alapján cselekszik is.

 

 


Göröngyös út vezet a csillagokig.
  3   
 

Megküzdés 
Minden szamár a maga terhét érzi.
  1   
 
 
Az erőszakos szerelem nem állandó.
  2   
 

Szerelem 
Foglalkozz azzal, amit szeretsz, és a pénz majd jön utána.
  6   
 

Pénz 
Barátot szerencse hoz, szükség próbál.
  13   
 

Barátság 
Okos gazda a szomszéd házát is védi a tűztől.
  3   
 
 
Lelkesedés az élet olaja.
  4   
 

Motiváció 
Mindig legyen időd nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje.
  29   
 
Boldogság 
Nembánomból lesz a bánom.
  5   
 
 
Abban nincs semmi csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Igazi csoda a korábbi önmagunkhoz képesti kiválóságban mutatkozik meg.
  14   
Közmondások

Idő   Szerző   Kedvenc

  
A gyermek szeretne felnőtté válni, hogy erős és hatalmas legyen. A felnőtt visszasírja gyermekkorát, mert szeretne boldog lenni.
  51   
 
Élet 
A legrövidebb út az egyenes út.
  19   
 

Igazság 
Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam olyannal, akinek nincs lába.
  46   
 
Önismeret 
Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.
  13   
 
Egészség 
Jól kérdezni annyi, mint sokat tudni.
  17   
 
Oktatás 
Általában a "majd holnap" a hét legzsúfoltabb napja.
  49   
 
Idő 
A gyáva nap mint nap meghal, a bátor csak egyszer.
  22   
 
Bátorság 
Jó az egyedüllét,
ha van valaki,
akinek időnként elmondhatjuk:
jó az egyedüllét.
  48   
 

Magány 
Nagy Szellem, segíts, hogy ne ítélkezzem, mielőtt két hétig nem jártam volna az ő mokaszinjában!
  5   
 
 
Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.
  23   
 

Megbocsátás 
Aki mindenki barátja, mindenki bolondja.
  32   
 

Barátság 
Gyors szekér az idő, ha lemaradsz, nem vár.
  13   
 

Idő 
Amely gyermek megijed, anyja ölébe siet.
  6   
 

Gyermek 
Napos idő van, de készülök az esőre.
  10   
 
 
A mosoly, melyet küldesz, visszatér hozzád.
  55   
 
Közmondások

Idő   Szerző   Kedvenc

  
Elmondod, elfelejtem. Megmutatod, tán megjegyzem. Ha együtt csináljuk megértem.
  55   
 
 
Akik elvesztik álmaikat, elvesztek.
  31   
 
 
A ló hátán van a földi mennyország.
  10   
 
Állatok 
A házasság az egyetlen olyan háború, melynek során az ember egy ágyban alszik az ellenséggel.
  43   
 

Házasság 
Mielőtt szerelembe esnél, tanulj meg úgy járni a havon, hogy nem hagysz nyomot.
  77   
 

Szerelem 
Ha más kulcs nem jó hozzá, majd a türelem kinyitja.
  78   
 
Türelem 
Egy pillanatnyi türelem nagy bajtól óvhat meg, egy pillanatnyi türelmetlenség tönkreteheti egész életedet.
  81   
 
Türelem 
Szerencse az, mikor az alkalom készségbe botlik.
  8   
 
Szerencse 
Aki szerencsés akar lenni, ne bízza a szerencsére.
  19   
 
Szerencse 
Aki megpróbál mindig kitérni a balszerencse útjából, az a szerencsével sem fog soha találkozni.
  6   
 
Szerencse 
Nem könnyű a szerencsét hidegvérrel fogadni.
  7   
 
Szerencse 
Reméld a legjobbat, de készülj fel a legrosszabbra.
  82   
 
Remény 
Akit a kígyó megcsípett, a gyíktól is fél.
  7   
 
 
Csak pipázz csendben, hiszen nincs más a világon, mint a szél és a füst.
  8   
 
 
A tréfa gyakran az a lyuk, amelyből az igazság fütyül.
  44   
 
A szokás kezdetben csak pókháló, később már kötél.
  22   
 
 
Ha felismersz egy hibát, félig már ki is javítottad.
  73   
 
Megküzdés 
Hibáidból tanulsz bölcsességet.
  34   
 
Bölcsesség 
Amit az ember nem ért, azt csodálja.
  22   
 
Vallás 
A láncra kötött kutya megugatja a bolháit, de az, amely vadászik, észre sem veszi őket.
  38   
 

Szabadság 
Annak, aki vár, az idő minden ajtót kinyit.
  58   
 
 
Azon, hogy a gond madarai a fejed fölött repkedjenek, nem tudsz változtatni, de azt megakadályozhatod, hogy fészket rakjanak a hajadba.
  43   
 

Megküzdés 
A lélek sugárzása
széppé varázsolja az embert.
Az ember szépsége
összhangot teremt a házban.
Az otthon összhangja
rendet teremt a hazában.
S ha az országban rend honol,
béke köszönt a világra.
  17   
 
Béke 
A tegnap csupán álom,
A holnap nem több, mint látomás,
Minden tegnap a boldogság álma,
Minden holnap csak remény csillogása.
Vigyázz ezért, hogy mit kezdesz a máddal!
  71   
 

Carpe diem 
Mint a folyóvíz, úgy suhan az idő, s a tovatűnt hullám nem tér vissza többé.
  60   
 

Carpe diem 
Amit nehéz volt kiállni, arra jó emlékezni.
  44   
 
 
A dzsungelben minden ehető. Te is.
  87   
 
 
Mindig a hajnal előtti utolsó óra a legsötétebb.
  120   
 

Remény 
Nem tudott az élni, aki nem tud meghalni.
  44   
 
 
Amikor olyan messzire mentél, hogy képtelen lennél még egy lépést megtenni, csak fele olyan messzire jutottál, mint amennyire képes vagy.
  116   
A szerencse nem jár örökbe, csak kölcsön.
  43   
 
Szerencse 
Hamar megbánja ki elsietve ítél.
  39   
 
 
Az a rózsa, amelyik a viharban nyílik, a legritkább és legszebb valamennyi közül.
  110   
 
 
A világ olyan, mint egy tükör. Látod? Mosolyogsz, és a barátaid visszamosolyognak.
  499   
 

Barátság 
Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
  91   
 
Béke 
Aki nem mer kérdezni, az szégyell tanulni.
  89   
 

Oktatás 
Ha mindig süt a nap, minden kiszárad.
  68   
 
 
Sok kicsi sokra megy.
  8   
 
 
Bolond lyukból bolond szél fúj.
  10   
 
 
Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.
  12   
 
 
Lassú víz partot mos.
  15   
 
 
Kicsi a bors, de erős.
  4   
 
 
Alamuszi nyúl nagyot ugrik.
  8   
 
 
A házasság fogai harapni tudnak: összerágják a szerelmet.
  29   
 

Házasság 
A szerelem elmúlik, a feleség megmarad.
  13   
 
 
  
A halat horoggal, az ostobát szavakkal fogják.
  25   
 
 
Az igazi szeretet tettekben, és nem a szavakban nyilvánul meg.
  379   
 

Szeretet 
A pénz vitorla a zsebben.
  7   
 
 
Az ember keményebb a vasnál, erősebb a sziklánál, és törékenyebb a rózsánál.
  67   
 
 
Az Úr minden madár számára teremt férget, de nem tálalja őket egyenesen a fészekbe.
  35   
 
Motiváció 
Az elmebajnak negyven fajtája van, a józan észnek azonban csak egy.
  20   
 
 
Az együttérző ember sohasem gazdag, és a gazdag ember sohasem együttérző.
  51   
 
Pénz 
A gazdag pénzzel, a szegény ésszel megy előre.
  48   
 
Pénz 
Inkább kétszer kérdezzünk, mint hogy egyszer eltévedjünk.
  22   
 
 
Ha váratlan öröm ér, ne ígérj senkinek semmit; hirtelen haragodban pedig ne válaszolj senki levelére.
  47   
 
 
Csak az igazi barát figyelmeztet rá, hogy maszatos az arcod.
  625   
 

Barátság 
Homokba kellene írni a sértéseket, és kőbe vésni a dicséreteket.
  41   
 
 
Boldog az, ki nagylelkű barátra lel.
  11   
 
 
A barát olyan valaki, aki megérti a múltadat, hisz a jövődben, ma pedig elfogad olyannak, amilyen vagy.
  176   
 
 
Nem esik messze az alma a fájától.
  3   
 
 
Sok lúd disznót győz.
  3   
 
 
Segíts magadon, Isten is megsegít.
  7   
 
 
Pénz beszél, kutya ugat.
  5   
 
 
Olcsó húsnak híg a leve.
  3   
 
 
Okos, mint a tavalyi kos.
  3   
 
 
Nem erőszak a disznótor.
  1   
 
 
Jön még kutyára dér.
  8   
 
 
Sárga rigónak is fekete a füttye.
  6   
 
 
Nem mind arany, ami fénylik!
  6   
 
 
Jó tett helyébe jót várj.
  4   
 
 
Jó pap holtig tanul.
  3   
 
 
Minden jó, ha vége jó.
  5   
 
 
Madarat tolláról, embert barátjáról.
  14   
 
 
Legjobb szakács az éhség.
  21   
 
 
Közös lónak túros a háta.
  4   
 
 
 
Késő bánat ebgondolat.
  3   
 
 
Kutyából nem lesz szalonna.
  1   
 
 
Ne igyál előre a medve bőrére.
  3   
 
 
Nagyobb a füstje, mint a lángja.
  4   
 
 
Jóból is megárt a sok.
  5   
 
 
A harag rossz tanácsadó!
  11   
 

Ellenszenv 
Minden kezdet nehéz.
  12   
 
 
Ki korán kel, aranyat lel!
  4   
 
 
Kutyaharapást szőrével.
  2   
 
 
Egy fecske nem csinál nyarat.
  5   
 
 
Ahová az Isten nyulat ad, bokrot is ad.
  5   
 
 
Ha ló nincs, jó a szamár is.
  4   
 
 
Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni.
  6   
 
 
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
  3   
 
 
A becsület ma már nem divat, de még mindig népszerű.
  44   
 
 
Jó kezdet, fél siker.
  5   
 
 
Ebcsont beforr.
  3   
 
 
A türelem rózsát terem.
  10   
 
Türelem 
Többet ésszel, mint erővel.
  5   
 
 
A szükség a legnagyobb tanítómester.
  7   
 
 
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
  3   
 
 
Tévedni emberi dolog.
  7   
 
 
Kinek a pap, kinek a papné.
  4   
 
 
Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát!
  6   
 
 
Nagy az Isten állatkertje!
  13   
 
 
Más kárán tanul az okos.
  4   
 
 
Ki mint vet, úgy arat.
  5   
 
 
Jó munkához idő kell.
  3   
 
 
Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni.
  6   
 
 
Tanulj tinó, ökör lesz belőled.
  1   
 
 

 

  
Sötétben minden tehén fekete.
  4   
 
 
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
  3   
 
 
Jobb félni, mint megijedni.
  3   
 
 
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
  4   
 
 
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
  14   
 
 
Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz.
  6   
 
 
Hallgatni arany.
  6   
 
 
Jó bornak nem kell cégér.
  4   
 
 
Járt utat a járatlanért el ne hagyj!
  7   
 
 
Ebül szerzett jószág ebül vész el.
  5   
 
 
Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel.
  8   
 
 
Szükség törvényt bont.
  10   
 
 
Vak vezet világtalant.
  5   
 
 
A könyvek néma mesterek.
  17   
 
 
A lónak négy lába van, mégis megbotlik.
  5   
 
 
Utánozás majomszokás.
  3   
 
 
Vak tyúk is talál szemet.
  3   
 
 
Nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél.
  4   
 
 
Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
  4   
 
 
Okos enged, szamár szenved.
  5   
 
 
Szemet szemért, fogat fogért.
  4   
 
 
Szép felé száll a füst, de bolond, aki állja.
  9   
 
 
Vakok között félszemű a király.
  8   
 
 
A vér nem válik vízzé.
  5   
 
 
Ne adj tanácsot! A bölcsnek nincs szüksége rá, a bolond pedig úgysem fogadja meg!
  47   
 
 
Arra törekedj, hogy egyedül is jó társaságban légy!
  131   
 

Magány 
Mindenkinek nagy elővigyázattal kell megéreznie, hogy milyen irányba húzza a szíve, és utána összeszedni minden erejét, hogy azt válassza.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 41
Heti: 76
Havi: 169
Össz.: 98 720

Látogatottság növelés
Oldal: Közmondások
Margusz - © 2008 - 2018 - margusz.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »